Cookie Einstellungen

www.vhs-karlsruhe.de

Upcoming Events

Juni

mo17jun08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 3, A 2.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di18jun08:30di12:30Deutschkurs, Modul 3, A 2.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi19jun08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 3, A 2.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do20jun08:30do12:30Deutschkurs, Modul 3, A 2.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo24jun08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di25jun08:30di12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi26jun08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do27jun08:30do12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so30jun08:30so12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

Juli

mo01jul08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di02jul08:30di12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi03jul08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do04jul08:30do12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so07jul08:30so12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo08jul08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di09jul08:30di12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi10jul08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do11jul08:30do12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so14jul08:30so12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo15jul08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di16jul08:30di12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi17jul08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do18jul08:30do12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so21jul08:30so12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo22jul08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di23jul08:30di12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi24jul08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do25jul08:30do12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so28jul08:30so12:30Deutschkurs, Modul 4, A2.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

September

mo09sep08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di10sep08:30di12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi11sep08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do12sep08:30do12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so15sep08:30so12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo16sep08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di17sep08:30di12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi18sep08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do19sep08:30do12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so22sep08:30so12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo23sep08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di24sep08:30di12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi25sep08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do26sep08:30do12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so29sep08:30so12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo30sep08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

Oktober

di01okt08:30di12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi02okt08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do03okt08:30do12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so06okt08:30so12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo07okt08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di08okt08:30di12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi09okt08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do10okt08:30do12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so13okt08:30so12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo14okt08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di15okt08:30di12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi16okt08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do17okt08:30do12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so20okt08:30so12:30Deutschkurs, Modul 5, B1.108:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo21okt08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di22okt08:30di12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi23okt08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do24okt08:30do12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+02:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

so27okt08:30so12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+01:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mo28okt08:30mo12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+01:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

di29okt08:30di12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+01:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

mi30okt08:30mi12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+01:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

do31okt08:30do12:30Deutschkurs, Modul 6, B1.208:30 - 12:30(GMT+01:00) Haus der Begegnungen, Bahnhofstr. 1

Nach oben